Over dit onderzoek

U neemt deel aan het onderzoek naar vaderschaps- en ouderschapsverlof. Uw deelname is vrijwillig: u bent niet verplicht deel te nemen en niet deelnemen zal geen (negatieve) gevolgen hebben voor u. Neem voldoende tijd om te beslissen of u al dan niet wilt deelnemen. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker. U vindt contactgegevens onder Contact. U kan uw deelname op elk moment stopzetten en u hoeft hiervoor geen reden op te geven. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over de studie.

Doel van het onderzoek

De Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel voert een onderzoek naar de gevolgen van vaderschap en het al dan niet opnemen van vaderschapsverlof en/of ouderschapsverlof op de beleving en verdeling van betaald en onbetaald werk binnen het gezin.

Wie kan deelnemen

Het onderzoek richt zich op iedereen die de afgelopen 5 jaar vader is geworden.

Doelgroep
Vragenlijst

Hoe verloopt het onderzoek

Een vragenlijst

Indien u wenst deel te nemen, klikt u op de homepagina op de knop “Deelnemen”. U komt dan terecht bij de vragenlijst. De vragenlijst wordt afgenomen via het platform MOTUS. Alvorens u de vragenlijst kunt starten, wordt u gevraagd te bevestigen dat u weet waar het onderzoek over gaat en wat uw rechten zijn als deelnemer (zie ook Privacy). Vervolgens wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden over uzelf, uw leefsituatie, uw werk indien van toepassing, uw vaderschap, en de beleving en verdeling van betaald en onbetaald werk. De vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Een interview (Optioneel)

Na afloop van de vragenlijst wordt u gevraagd of u bereid bent deel te nemen aan een interview. U bent hier niet toe verplicht. Indien u wenst deel te nemen, wordt u gevraagd om een e-mailadres in te voeren zodat de onderzoeker u kan bereiken. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om contact met u op te nemen. De interviews worden in januari 2023 afgenomen via audio- of videobellen en duren maximaal 1 uur.

Indien u wordt uitgekozen voor een interview zal via e-mail met u een afspraak gemaakt worden de datum en het tijdstip af te spreken. Vooraf aan de afspraak krijgt u ook een e-mail met meer uitleg en de vraag om uw geïnformeerde toestemming te geven. Ook tijdens het interview geldt dat u uw deelname op elke moment kunt stopzetten zonder hiervoor een reden te geven.

Het interview zal dieper ingaan op de gevolgen van vaderschap en het al dan niet opnemen van vaderschapsverlof op de beleving en verdeling van betaald en onbetaald werk binnen het gezin. Voorafgaand aan het interview zal u gevraagd worden of u toestemming geeft om het interview op te nemen. Na afloop van het interview worden de opnames woordelijk uitgetypt en daarna verwijderd. Indien u geen toestemming geeft om het interview op te nemen, zal de onderzoeker nota’s nemen van het interview. Na afloop van het interview worden deze nota’s verder uitgewerkt en daarna vernietigd.

Interview
Result

Na het onderzoek

De onderzoeker van de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel zal de gegevens van de vragenlijst en de interviews anoniem verwerken in een rapport. Indien u vragen heeft over de resultaten, dan kunt u met ons contact opnemen. U vindt de contactgegevens onder Contact.